Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 1-1477 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 750 474 58 131 156 865 41 0 9 18 2 502 11 016 133 13 651
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 932 589 74 163 199 1 106 48 0 11 22 3 144 11 624 118 14 886
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 296 187 18 52 47 262 23 0 4 7 896 9 497 170 10 563
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 253 1 379
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 238 1 225
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 085
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 8 759 1 182 774 10 715
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 628 97 142 1 867
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 762 144 163 1 069
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 806 122 102 175 7 2 212
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.06 1.20 0.88 64:36
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 69