Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 4-0090 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 748 268 62 268 100 1 034 53 0 4 3 2 540 5 975 30 8 545
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 912 327 78 327 126 1 307 62 0 5 4 3 148 6 206 27 9 381
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 338 121 21 121 34 352 30 0 2 1 1 020 5 397 38 6 455
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 257 863
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 218 735
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 333
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 4 505 1 017 749 6 271
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 979 141 191 1 311
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 521 186 255 962
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 973 121 88 194 9 1 385
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.73 1.02 0.72 52:48
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 12