Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 5-0580 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 777 457 153 64 99 1 367 13 0 0 1 2 931 5 824 43 8 798
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 947 557 193 78 125 1 728 15 0 0 1 3 644 6 050 38 9 732
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 351 207 52 29 34 465 7 0 0 0 1 145 5 260 55 6 460
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 296 889
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 298 729
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 4 199
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 4 381 983 1 003 6 367
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 956 138 259 1 353
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 530 191 357 1 078
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 950 126 85 262 2 1 425
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.33 1.12 1.19 57:43
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 7