Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 5-1170 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 849 335 131 123 151 894 91 0 1 7 2 582 7 712 73 10 367
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 055 416 168 153 193 1 143 107 0 1 9 3 245 8 137 65 11 447
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 335 132 40 48 46 271 52 0 0 3 927 6 649 93 7 669
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 261 1 047
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 245 880
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 208
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 6 065 1 159 828 8 052
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 137 96 155 1 388
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 583 152 193 928
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 261 138 75 191 15 1 680
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.19 0.97 1.23 69:31
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 27