Význam použitých zkratek:
LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
SNP Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
TN Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
TNP Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez přívěsů
TRP Traktory s přívěsy
TV Těžká motorová vozidla celkem
O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M Jednostopá motorová vozidla
SV Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
TNV Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)
PS Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce
ALFA, BETA Ukazatele variací silniční dopravy
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]
GAMA ALFA/BETA [-]
C Cyklisté [cyklo/den]
Výpočty podle metodiky CSD 2010 (nákladní souprava je za jedno vozidlo)
Hluk:
OA O+M
NA LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
NS SNP+TNP+NSN
Emise:
OA O+M
LNA LN
TNA SN+TN+TR+TRP
NS SNP+TNP+NSN
BUS A+AK