Metodika celostátního sčítání dopravy 2010

Postup prací při Celostátním sčítání dopravy 2010 vycházel v zásadě z postupu uplatněného v roce 2005 (i v letech předchozích). Důraz byl kladen především na získání kvalitních údajů, tj. dosažení potřebné přesnosti výsledků.

Základem bylo provedení většího množství krátkodobých ručních sčítání. Ta byla vyhodnocena podobnou metodikou jako v roce 2005. Potřebný počet dnů sčítání pro jednotlivá stanoviště vyplynul z požadované přesnosti výsledků.

Bylo dosaženo zpřesnění koeficientů pro přepočet údajů z ručních průzkumů na hodnotu ročního průměru denních intenzit dopravy (a dalších potřebných údajů). K tomu bylo využito hodnot získaných dlouhodobým sčítáním na vybraném vzorku stanovišť pomocí automatických detektorů dopravy. Data byla využita pro stanovení charakteristických variací intenzit dopravy a získání potřebných přepočtových koeficientů.

Na dálnicích byla využita data z automatických detektorů ve správě ŘSD, která byla doplněna ručním sčítáním.

Další požadované výstupy byly získány z naměřených údajů obvyklými dopravně inženýrskými postupy.