Vysvětlivky k tabulkám CSD2010

Kom. číslo silnice nebo dálnice
MK - místní komunikace
Úsek číslo sčítacího úseku
TV roční průměr denních intenzit
těžkých vozidel
[počet vozidel / 24 hod]
O roční průměr denních intenzit
osobních vozidel
[počet vozidel / 24 hod]
M roční průměr denních intenzit
motocyklů
[počet vozidel / 24 hod]
SV roční průměr denních intenzit
všech vozidel
[počet vozidel / 24 hod]
Začátek Začátek a konec sčítacího úseku
z.z. - začátek zástavby
k.z. - konec zástavby
x - křižovatka
Konec