Intenzity dopravy - Karlovarský kraj

Podrobné hodnoty lze získat po kliknutí na číslo sčítacího úseku.
Kom. Úsek TV O M SV Začátek Konec
6 3-0336 1 824 5 822 14 7 660 hr.krajů 04 a 03 zaús.205
6 3-0340 1 917 5 780 21 7 718 zaús.205 vyús. 00613
6 3-0347 1 917 5 780 21 7 718 vyús. 00613 vyús.198
6 3-0346 1 849 6 240 26 8 115 vyús.198 zaús.208 -Bochov
6 3-0356 1 835 6 685 26 8 546 zaús.208 -Bochov vyús.22224
6 3-0350 1 923 8 551 35 10 509 vyús.22224 Karlovy Vary , x s MK
6 3-0351 2 336 13 374 73 15 783 Karlovy Vary , x s MK vyús.222
6 3-0353 2 589 13 738 34 16 361 vyús.222 vyús.13
6 3-0365 3 761 21 135 80 24 976 vyús.13 MK-od Chebského mostu
6 3-0363 3 445 24 740 82 28 267 MK-od Chebského mostu x s MK (sjezd na okruž.x)
6 3-0371 2 297 16 960 58 19 315 x s MK (sjezd na okruž.x) vyús.220
6 3-0373 2 908 16 996 62 19 966 vyús.220 zaús.222
R6 3-0374 2 811 13 731 77 16 619 zaús.222 x s 20
R6 3-0375 2 421 10 321 34 12 776 x s 20 hran. okr. K.Vary a Sokolov
R6 3-0378 2 421 10 321 34 12 776 hr.okr.K.Vary a Sokolov hr.okr.K.Vary a Sokolov
6 3-0380 - - - - mimoúr.x s 209 mimoúr.x s 2099
6 3-0386 - - - - mimoúr.x s 2099 x s 210
6 3-0387 - - - - x s 210 Březová, zaús.21022
6 3-0406 - - - - Březová, zaús.21022 vyús. býv. 6
R6 3-0407 2 139 5 068 19 7 226 vyús. býv. 6 x se sil. 2125
R6 3-0408 2 113 5 399 18 7 530 x se sil. 2125 hr.okr.Sokolov a Cheb
R6 3-0437 2 113 5 399 18 7 530 hr.okr.Sokolov a Cheb x s 21211
R6 3-0448 2 026 6 333 51 8 410 x s 21211 připojení 21
R6 3-0466 2 521 7 890 27 10 438 x s 21 D.Dvory mimoúr.x s 606
R6 3-0467 1 599 4 421 36 6 056 D.Dvory mimoúr.x s 606 x s21
6 3-0476 1 073 2 126 23 3 222 x s 21 křiz.s21320
6 3-0477 1 073 2 126 23 3 222 x s 21320 zaúst.606
6 3-0478 1 048 3 008 47 4 103 zaúst.606 st.hr. ČR-Německo
6I 3-0379 - - - - Jalový Dvůr, začátek silnice Hory, k.z.
6 3-0410 137 506 7 650 vyús. z R6 vyús.212
6I 3-0368 - - - - Hory, k.z. vyús.20
6 3-0416 137 506 7 650 vyús.212 zaús.212
6 3-0430 137 506 7 650 zaús.212 hr.okr.Sokolov - Cheb
6I 3-0361 816 10 796 47 11 659 okruž. x s MK u Chodov. potoka vyús.222H
6I 3-0366 593 5 164 38 5 795 vyús.20 okruž. x s MK u Chodov. potoka
6I 3-0362 1 547 12 839 30 14 416 vyús.222H konec na MK ul. Sokolovská
6 3-0438 106 598 6 710 hr.okr.Sokolov - Cheb vyús.21210
13 3-0483 2 103 11 940 54 14 097 vyús.ze 6 -K.Vary Karlovy Vary k.z.
13 3-0480 2 103 11 940 54 14 097 K.Vary k.z. zaús.22127
13 3-0486 2 023 8 644 90 10 757 zaús.22127 vyús.221
13 3-0487 1 797 5 300 41 7 138 vyús.221 vyús.25
13 3-0510 1 385 4 510 39 5 934 vyús.25 Stráž nOhří z.z.
13 3-0520 1 367 4 240 60 5 667 Stráž n.Ohří hr.krajů 03 a 04
20 3-0985 713 6 836 32 7 581 vyús. z 6I x s R6
20 3-0986 1 256 8 649 17 9 922 x s R6 x s MK (Studentská)
20 3-0987 827 5 581 49 6 457 vyús.MK ( Studentská) zaús.2082
20 3-0980 775 3 711 47 4 533 zaús.2082 vyús.208
20 3-0970 726 3 866 25 4 617 vyús.208 zaús.208
20 3-0960 1 187 4 476 20 5 683 zaús.208 zaús.230
20 3-0950 802 3 688 70 4 560 zaús.230 vyús.179 -Útvina
20 3-0940 802 3 688 70 4 560 vyús.179 -Útvina x s 198
20 3-0930 716 3 384 31 4 131 x s 198 hr.okr.K.Vary a Plzeň-sev.
21 3-0269 1 101 3 167 21 4 289 hr.okr.Tachov - Cheb Trstěnice, zaús. 20171
21 3-0270 1 101 3 167 21 4 289 Trstěnice, zaús. 20171 vyús.215 -V.Hleďsebe
21 3-0286 1 477 4 969 37 6 483 vyús.215 -V.Hleďsebe vyús.212 - St.Voda
21 3-0280 1 477 4 969 37 6 483 vyús.212 - St.Voda vyús.2118
21 3-0310 1 571 5 032 20 6 623 vyús.2118 vyús.2128
21 3-0320 1 571 5 032 20 6 623 vyús.2128 zaús.do 6
21 3-1197 1 950 12 717 61 14 728 vyús.ze 6 vyús.21330H (mimoúr.x)
21 3-1190 1 627 8 896 46 10 569 vyús.21330H (mimoúr.x) vyús.21217
21 3-0296 1 947 8 786 46 10 779 vyús.21217 vyús.64
21 3-3216 410 1 591 42 2 043 vyús.64 x s 213
21 3-3220 317 1 535 20 1 872 x s 213 státní hr.ČR - SRN
25 3-3010 494 3 912 67 4 473 vyús.ze 13 -D.Žďár Jáchymov z.z.
25 3-3021 400 3 902 46 4 348 Jáchymov z.z. Jáchymov k.z.
25 3-3020 336 3 022 15 3 373 Jáchymov k.z. zaús.219
25 3-3048 135 1 195 53 1 383 zaús.219 vyús.219
25 3-3046 90 1 227 61 1 378 vyús.219 státní hr.
64 3-0290 1 121 4 037 29 5 187 vyús.ze 21 x s 213
64 3-1220 1 187 5 910 63 7 160 x s 213 vyús.64H
64 3-1230 593 2 647 25 3 265 vyús. 64H zaús.64H
64 3-5090 691 5 857 47 6 595 Aš k.z., zaús.64H st.hr.ČR-SRN
181 3-2856 2 545 8 868 98 11 511 vyús.z 210 zaús. 181H
181 3-2857 2 545 8 868 98 11 511 zaús. 181H vyús. do 1811
181 3-2840 529 1 208 20 1 757 Chodov k.z. zaús.do 1812-Vintířov
181 3-2841 529 1 208 20 1 757 vyús.z 209 Chodov k.z.
181H 3-2850 468 2 478 25 2 971 Sokolov k.z. zaús. do 181
181H 3-2851 317 3 333 24 3 674 vyús.ze 210 -Sokolov Sokolov k.z.
193 3-3810 75 725 7 807 vyús.ze 205 -Žlutice zaús.207
193 3-3828 84 305 - 389 zaús.207 hr.okr.K.Vary a Plzeň-sev.
194 3-3050 20 119 3 142 hr.krajů 04 a 03 hr.kr.03 a 04
194 3-2829 107 473 1 581 hr.kr.04 a 03 zaús.do 226
198 3-3886 381 1 186 12 1 579 vyús.ze 6 vyús.19814
198 3-2580 381 1 186 12 1 579 vyús.19814 vyús.207
198 3-2586 459 1 376 14 1 849 vyús.207 Toužim, x s 20
198 3-2570 298 790 6 1 094 Toužim, x s 20 hr.okr.Karlovy Vary a Cheb
198 3-2560 298 790 6 1 094 hr.okr.Karlovy Vary a Cheb Teplá, vyús.210
198 3-2550 297 1 789 22 2 108 Teplá, vyús.210 Teplá, zaús.210
198 3-2556 199 1 239 8 1 446 Teplá, zaús.210 x s 19829
198 3-2660 167 1 435 10 1 612 x s 19829 zaús. do 230
205 3-3319 109 454 3 566 hr.okr.Plzeň-sev.a K.Vary zaús.226
205 3-1866 160 860 8 1 028 zaús.226 vyús.193 -Žlutice
205 3-1860 139 870 7 1 016 vyús.193 -Žlutice zaús.do 6
207 3-2790 105 716 13 834 vyús.ze 198 -Toužim zaús.do 193 -Borek
208 3-3170 141 746 11 898 začátek na 210 vyús.209 -Krásno
208 3-2748 241 1 428 14 1 683 vyús.209 -Krásno hr.okr.Sokolov a K.Vary
208 3-2749 241 1 428 14 1 683 hr.okr.Sokolov a K.Vary zaús.do 20
208 3-3400 103 430 6 539 vyús.z 20 zaús.1794
208 3-3160 103 430 6 539 zaús.1794 zaús.do 6 -Bochov
209 3-2750 484 1 783 23 2 290 vyús.z 208-Krásno Horní Slavkov z.z.
209 3-2751 636 2 528 41 3 205 Horní Slavkov z.z. Horní Slavkov k.z.
209 3-2756 530 2 671 46 3 247 Horní Slavkov k.z. x s 6
209 3-2760 596 2 854 39 3 489 x s 6 Chodov z.z.
209 3-2761 596 2 854 39 3 489 Chodov z.z. zaús.181
209 3-2762 702 5 425 79 6 206 zaús.181 zaús.222
209 3-2763 1 179 7 854 100 9 133 zaús.222 vyús.222
209 3-2771 356 2 291 33 2 680 vyús.222 Chodov k.z.
209 3-2778 356 2 291 33 2 680 Chodov k.z. hr.okr.Sokolov a K.Vary
209 3-2779 356 2 291 33 2 680 hr.okr.Sokolov a K.Vary Nová Role z.z.
209 3-2960 440 3 055 37 3 532 Nová Role z.z. zaús.do 220
210 3-2670 58 1 251 7 1 316 Klášter z.z. zaús.do 198
210 3-3469 12 236 2 250 hr.okr.Plzeň-sev.a Cheb Klášter z.z.
210 3-2688 31 364 8 403 vyús.ze 198 zaús.230
210 3-1006 211 1 508 20 1 739 zaús.230 vyús.230
210 3-3470 13 159 5 177 vyús.ze 230 zaús.2119 -Prameny
210 3-2698 53 391 6 450 zaús.2119 -Prameny hr.okr.Cheb a Sokolov
210 3-2699 53 391 6 450 hr.okr.Cheb a Sokolov vyús.208
210 3-2700 826 1 267 24 2 117 vyús.208 x s 6, Sokolov z.z.
210 3-2706 1 280 5 652 43 6 975 x s 6, Sokolov z.z. vyús.21026
210 3-2713 1 105 8 722 76 9 903 vyús.21026 zaús.2099
210 3-2712 1 391 13 412 141 14 944 zaús.2099 vyús.181H
210 3-2711 3 117 15 481 167 18 765 vyús.181H vyús. 181
210 3-2710 1 552 11 330 127 13 009 vyús.181 x s 21030
210 3-2716 1 118 5 529 72 6 719 x s 21030 x s 1812
210 3-2717 552 2 921 41 3 514 x s 1812 Boučí, zaús.21036
210 3-2726 424 1 344 35 1 803 Boučí, zaús.21036 zaús. 222
210 3-2720 338 1 385 34 1 757 zaús. 222 vyús.219- Jindřichovice
210 3-3140 309 1 264 23 1 596 vyús.219- Jindřichovice vyús.21042 -Oloví
210 3-1170 410 3 001 18 3 429 vyús.21042 -Oloví Kraslice z.z.
210 3-1171 429 4 385 41 4 855 Kraslice z.z. vyús.21012
210 3-1174 429 4 385 41 4 855 vyús.21012 Kraslice k.z.
210 3-1180 107 2 325 19 2 451 Kraslice k.z. st.hr.ČR - SRN
212 3-5300 196 481 14 691 vyús.z 21 zaús. 2118
212 3-3528 6 52 2 60 zaús. 2118 hr.okr.Cheb a Sokolov
212 3-3529 6 52 2 60 hr.okr.Cheb a Sokolov zaús.do 6
212 3-2620 33 206 2 241 vyús.z 6 Kynšperk z.z.
212 3-2622 33 206 2 241 Kynšperk z.z. vyús.2125
212 3-2621 410 3 521 64 3 995 vyús.2125 Kynšperk k.z.
212 3-2630 296 1 006 12 1 314 Kynšperk k.z. Kaceřov, x s 21217
212 3-2648 80 450 7 537 Kaceřov, x s 21217 hr.okr.Sokolov a Cheb
212 3-2649 80 450 7 537 hr.okr.Sokolov a Cheb vyús.213
212 3-2646 163 924 22 1 109 vyús.213 vyús.218
212 3-3530 20 254 3 277 vyús.218 státní hr.ČR - SRN
213 3-3546 221 1 075 30 1 326 vyús.ze 212 vyús.21313
213 3-3540 36 431 9 476 vyús.21313 x s 21
213 3-3550 87 877 12 976 x s 21 x s 64
213 3-3560 168 222 4 394 x s 64 Liba - konec
214 3-1196 1 282 11 541 59 12 882 vyús.ze 6 Cheb z.z.
214 3-1191 1 282 11 541 59 12 882 Cheb z.z. Cheb zaús.do 606
214 3-2890 519 4 976 59 5 554 Cheb k.z. statni hr.CR - SRN
214 3-2891 519 4 976 59 5 554 vyús.ze 606 - Cheb Cheb k.z.
215 3-1030 952 9 638 78 10 668 vyús.ze 21 Mariánské Lázně z.z.
215 3-1031 952 9 638 78 10 668 Mariánské Lázně z.z. M.Lázně, vyús.MK Máchova
215 3-2601 826 8 728 64 9 618 M.Lázně, vyús.MK Máchova vyús.do 230-Mar.Lázně k.z.
217 3-1226 722 6 726 44 7 492 vyús.z 64 Aš z.z.
217 3-1233 722 6 726 44 7 492 Aš z.z. Aš, vyús.MK Okružní
217 3-1231 843 7 562 43 8 448 Aš, vyús.MK Okružní Aš, vyús.02116
217 3-1235 530 4 454 29 5 013 Aš, vyús.02116 Aš, vyús.2161
217 3-3581 263 2 284 37 2 584 Aš, vyús.2161 Aš k.z.
217 3-3586 263 2 284 37 2 584 Aš k.z. Krásná, vyús.2175
217 3-3590 225 1 306 11 1 542 Krásná, vyús.2175 st.hr.ČR - SRN
218 3-3088 45 409 11 465 Luby, vyús. z 212 hr.okr.Cheb - Sokolov
218 3-3071 120 1 248 10 1 378 Kraslice z.z. Kraslice-konec silnice
218 3-3089 45 409 11 465 hr.okr.Cheb a Sokolov Kraslice z.z.
219 3-3030 102 871 15 988 vyús. z 221 -Pernink zaús.do 25
219 3-3047 83 861 35 979 vyús.z 25 hr.krajů 03 a 04
220 3-2942 1 067 9 284 34 10 385 vyús.z 6 x s 222H
220 3-2945 1 253 10 221 59 11 533 x s 222H zaús.220H
220 3-2944 1 227 7 700 21 8 948 zaús.220H vyús.2201
220 3-2940 696 5 036 30 5 762 St.Role k.z. zaús.209
220 3-2946 696 5 036 30 5 762 vyús.2201 St.Role k.z.
220 3-2950 452 3 956 23 4 431 zaús.209 Nejdek z.z.
220 3-2951 452 3 956 23 4 431 Nejdek z.z. zaús. do 21047
220H 3-2947 1 095 7 039 60 8 194 vyús.ze 6I -K.Vary vyús.222H
220H 3-2943 - - - - začátek 220H, ul. Z. míru zaús. do 220
221 3-3186 482 3 157 51 3 690 vyús.ze 13 Kfely k.z.
221 3-2980 166 1 279 22 1 467 Hroznětín k.z. vyús 219 -Pernink
221 3-2990 482 3 157 51 3 690 Kfely k.z. Hroznětín k.z.
221 3-3390 148 990 19 1 157 vyús 219 -Pernink Horní Blatná, k.z.
221 3-3398 86 1 019 43 1 148 Horní Blatná, k.z. konec 221 před st.hr.ČR - SRN
222 3-2930 659 2 072 20 2 751 vyús. z 210 zaús. 21035 Vřesová
222 3-3746 989 3 236 68 4 293 zaús. 21035 Vřesová Chodov z.z.
222 3-3741 391 4 138 43 4 572 Chodov z.z. zaús.do 209
222 3-2831 877 6 946 51 7 874 vyús.ze 209 Chodov k.z., hr.okr. SO a KV
222 3-2837 1 004 6 130 42 7 176 Chodov k.z., hr.okr. SO a KV zaús.do 6
222 3-2832 452 1 467 6 1 925 vyús.ze 6 Karlovy Vary k.z.
222 3-3000 239 735 15 989 Karlovy Vary k.z. zaús.do 22127-Kyselka
222H 3-2941 1 095 7 039 60 8 194 vyús.z 220H x s 220
222H 3-2839 267 2 383 22 2 672 x s 220 konec na MK Svobodova
226 3-2809 171 942 12 1 125 hr.krajů KV a UL zaús.194
226 3-2819 88 708 5 801 zaús.194 zaús.2269
226 3-2810 88 708 5 801 zaús.2269 zaús.do 205
230 3-2608 529 4 202 41 4 772 hr.okr.Tachov a Cheb Mar.Lázně, zaús. 215
230 3-1020 364 2 149 14 2 527 Mar.Lázně, zaús. 215 zaús. 198
230 3-1000 189 1 597 23 1 809 zaús. 198 zaús.do 210
230 3-0997 222 1 154 8 1 384 vyús.z 210 hr.okr.Cheb a Sokolov
230 3-0998 239 1 338 24 1 601 hr.okr.Cheb a Sokolov hr.okr.Sokolov a K.Vary
230 3-0999 239 1 338 24 1 601 hr.okr.Sokolov a K.Vary zaús.do 20
606 3-0450 1 351 5 749 58 7 158 D.Dvory vyús.ze 6 Cheb z.z.
606 3-0461 1 311 7 025 53 8 389 Cheb z.z. zaús.214
606 3-0462 1 276 11 870 83 13 229 zaúst.214 vyús.214
606 3-0463 221 3 211 48 3 480 vyús.214 Cheb k.z.
606 3-0470 126 1 704 35 1 865 Cheb k.z. zaúst.do6
0218 3-0456 631 2 563 26 3 220 vyús.z 21 zaús.do 606
00613 3-3880 15 77 - 92 vyús. ze 6 začátek voj.prostoru
00616 3-4660 7 51 3 61 Luka, vyús.00619 Vahaneč, zaús.do 6
1794 3-3750 35 138 4 177 vyús.z 20 -Útvina zaús.do 208
1812 3-2936 971 1 178 14 2 163 vyús.z 222 vyús.181-Vintířov
1812 3-2727 852 3 157 19 4 028 vyús.181-Vintířov zaús. 21028-Lomnice
1947 3-5340 70 93 1 164 vyús. ze 194 zaús.1948
1987 3-5478 50 175 12 237 vyús. ze 13 hr. kr. Karlovar. a Plzeňského
2099 3-5101 1 006 6 106 53 7 165 Sokolov z.z.(x 6) MK Jednoty
2099 3-5102 970 10 761 91 11 822 MK Jednoty zaús.do 210
2117 3-2650 50 334 15 399 vyús.z 2119 Mar.Lázně, vyús. MK Třebízského
2118 3-2736 66 435 27 528 vyús. z 21 L.Kynžvart, zaús. do 212
2119 3-2730 63 294 4 361 vyús. z 212 zaús.do 210
2124 3-5210 415 2 021 30 2 466 Kynšperk vyús.z 212 zaús.21026
2125 3-5040 339 3 129 29 3 497 vyús.212 zaús.do 6
2148 3-4550 210 2 331 36 2 577 Maškov, zaús. 21411 Pohrad z.z.
2161 3-1232 72 435 7 514 vyús.z 216 Aš k.z.
2161 3-1240 19 25 - 44 Aš k.z. st.hr.ČR - SRN
2172 3-5428 26 489 9 524 vyús. z 217 st.hr.ČR - SRN
2175 3-3580 93 720 7 820 vyús.z 217 st.hr.ČR - SRN
2186 3-4880 9 40 - 49 Kraslice k.z. Nová Ves-konec silnice
2187 3-5458 6 168 2 176 zaús. 21046-Bublava stát. hr. se SRN
2192 3-4670 - - - - Oldřichov Děpoltovice
2194 3-2953 430 2 614 37 3 081 vyús. z 219 Nejdek k.z.
2194 3-3370 - - - - Nejdek k.z. zaús.21012
2194 3-3380 36 834 11 881 zaús.21012 vyús.2209-N.Hamry
2196 3-4590 35 252 22 309 Boží Dar, vyús. z 25 zaús.2193-Ryžovna
2196 3-4610 10 152 14 176 zaús.2193-Ryžovna Potůčky, zaús. do 221
2201 3-3210 982 4 187 32 5 201 vyús. z 220 K.Vary k.z.
2204 3-2970 199 1 374 23 1 596 Děpoltovice zaús.do 221
2206 3-5400 107 705 15 827 vyús. z 220 zaús. do 2204
19814 3-5350 126 98 2 226 vyús.19815 zaús. do 208
19824 3-4640 24 139 4 167 zaús.19826 zaús. do 230-Bečov n.T.
19826 3-4630 51 166 2 219 vyús.ze 20-Krásné Údoli zaús.do 19824
19829 3-2548 43 85 1 129 hr.kraje Plz. a K.V. x s 198
19831 3-4540 11 124 9 144 Ovesné Kladruby Závišín,zaús.do 230
19834 3-4620 65 65 1 131 Mrázov, vyús.ze 19829 Křepkovice
20812 3-5360 71 350 - 421 vyús. z 208 zaús. do 00625, Žalmanov
20910 3-2780 26 224 6 256 vyůst.209 -Božičany Nejdek z.z.
20910 3-2781 26 224 6 256 Nejdek z.z. zaús.do 21047
20912 3-5378 128 895 8 1 031 Nejdek, k.z. hr okr. K.Vary a Sokolov
21012 3-3072 155 1 141 7 1 303 vyús.z 210 Kraslice k.z.
21012 3-3070 155 1 141 7 1 303 Kraslice k.z. Stříbrná k.z.
21012 3-3600 10 140 3 153 Stříbrná k.z. hr.okr.Sokolov a K.Vary
21012 3-3610 10 140 3 153 hr.okr.Sokolov a K.Vary zaús.do 2194
21022 3-4890 459 1 543 12 2 014 vyús.z 6 u Březové zaús.do 210 26
21026 3-5200 2 081 5 950 56 8 087 Dolní Rychnov, zaús. 21022 zaúst.do 2124
21030 3-1140 484 3 250 41 3 775 vyús.z 210 Svatava zaús.21233
21030 3-1150 101 1 127 13 1 241 zaús.21233 zaús.21042, Krajková
21030 3-1158 65 220 - 285 zaús.21042, Krajková hr. okr. Sokolov a Cheb
21035 3-3740 36 432 2 470 vyús.z 21047 zaús. do 222
21036 3-5190 214 1 664 22 1 900 vyús.z 21042 Oloví zaús.do 210 v Boučí
21041 3-5389 109 429 22 560 x s 21810, Šindelová hr. okr. K.Vary a Sokolov
21041 3-5388 109 429 22 560 hr. okr. K.Vary a Sokolov zaús. do 21047
21042 3-1160 217 2 019 18 2 254 vyús.z 210 vyús.21036-Oloví
21042 3-4900 61 393 8 462 vyús.21036-Oloví zaús. do 21030-Krajková
21043 3-4910 95 873 13 981 vyús.z 210 vyús.21044-Rotava
21046 3-4920 156 896 14 1 066 Kraslice, vyús.z 210 zaús. do 2187-Bublava
21047 3-3066 - - - - vyús.z 210-Jindřichovice vyús.21035
21047 3-3068 180 1 128 13 1 321 vyús.21035 hr.okr.Sokolov a K.Vary
21047 3-3069 180 1 128 13 1 321 hr.okr.Sokolov a K.Vary Nejdek z.z.
21047 3-3623 180 1 128 13 1 321 Nejdek z.z. zaús.20910
21047 3-3622 551 4 204 54 4 809 zaús.20910 vyús. 2194-Nejdek
21047 3-2952 756 4 837 63 5 656 vyús. 2194-Nejdek zaús. 220-Nejdek
21047 3-3620 55 504 8 567 Nejdek k.z. zaús. do 221 -Pernink
21047 3-3621 55 504 8 567 zaús. 220 Nejdek k.z.
21217 3-2900 412 1 220 26 1 658 vyús.z 21 Třebeň z.z.
21217 3-2870 398 846 15 1 259 hr.okr.Cheb a Sokolov x s 212
21217 3-2860 207 1 011 44 1 262 x s 212 Chlum Sv.Maří
21217 3-4930 380 1 644 26 2 050 Chlum Sv.Maří Citice
21226 3-2880 565 1 133 15 1 713 vyús.z 606 vyús.21227
21233 3-2916 202 1 369 21 1 592 Lítov, vyús.21234 Habartov z.z.
21233 3-2921 380 2 779 38 3 197 Habartov z.z. Habartov k.z.
21233 3-2920 380 2 779 38 3 197 Habartov k.z. x s 21030
21234 3-2910 - - - - Lítov, vyús.z 2133 zaús.do 21219
21313 3-4570 432 2 338 28 2 798 vyús.z 213 zaús.do 21
21320 3-4560 106 1 182 20 1 308 Cheb k.z. vyús.21329
21410 3-5430 69 460 11 540 vyús. z 21 x s 21413
21810 3-5410 35 205 9 249 vyús. z 21012, Přebuz x s 21041
22127 3-0482 644 3 861 47 4 552 Ostrov n.O., MK Jáchymovská Ostrov n.O. k.z.
22127 3-3180 44 635 9 688 Ostrov n.O., k.z. Velichov
22127 3-3181 212 1 052 12 1 276 Ostrov n.O., MK Jáchymovská Ostrov n.O., k.z.
22127 3-5230 644 3 861 47 4 552 vyús.z 13 Ostrov n.O., z.z.
22127 3-3190 44 635 9 688 Velichov zaús.222
22127 3-3196 - - - - zaús.222 hr.voj.prostoru
22128 3-5440 27 229 15 271 vyús. z 221 zaús. do 25
22129 3-3150 256 2 068 22 2 346 zaús.22132 vyús.22134
22129 3-5460 860 2 789 18 3 667 x s MK ul. Jáchymovská zaús. 22134
22137 3-5390 24 191 8 223 vyús. z 221 zaús. do 25
22212 3-4600 26 116 1 143 vyús.ze 222 Šemnice
22220 3-5330 600 1 608 19 2 227 vyús.z 22129 Dalovice, konec 22220
MK 3-0352 600 6 073 17 6 690 x s Libušina a Pražská silnice most 1. Máje, okruž.x s ul. Vítězná/ nábř.Osvobození/ Horova
MK 3-0354 691 5 961 11 6 663 x s I/6 okruž. x s ul. Nákladní
MK 3-0355 1 352 12 060 36 13 448 okruž. x s ul. Nákladní zaús. do 6I; (okruž.x s ul. Dolní Kamenná)
MK 3-0481 1 226 7 791 18 9 035 x Nákladní / Jáchymovská Karlovy Vary k. z.
MK 3-0491 - - - - Ostrov n.O., vyús.z 221 Ostrov n.O., ul.Hroznětínská
MK 3-0500 - - - - Ostrov n.O., ul.Hlavní Ostrov n.O.k.z.
MK 3-0501 - - - - Ostrov n.O., ul.Hroznětínská Ostrov n.O., ul.Hlavní
MK 3-0981 427 2 762 11 3 200 x s ul. Hamerská x s Pražská silnice a Hynaisova
MK 3-1022 - - - - za na 212-Mar.Lázně konec na 212
MK 3-1032 - - - - x s MK- Ruská MK - Reitenbergerova
MK 3-1033 - - - - vyús.z ul.Hl.třída-M.Láz. x s ul.Karlovarská
MK 3-1034 - - - - vyús.z 230 x s MK- Ruská
MK 3-1234 - - - - Aš, vyús.z 216 Aš, zaús.do 64
MK 3-2611 - - - - MK - Parking centrum Mar.Lázně k.z.-zaús.do 2117
MK 3-2852 - - - - 181- Sokolov 2099 - Sokolov
MK 3-3001 891 7 731 30 8 652 vyúst. II/222 most 1. Máje, okruž.x s ul. nábř.Osvobození/ Horova/Bezručova
MK 3-3182 - - - - Ostrov n.O., vyús.z 221 Ostrov n.O., zaús do 221
MK 3-4671 1 300 11 009 25 12 334 nám.Republiky, x s ul. Západní nájezd na I/6
MK 3-4672 478 7 142 13 7 633 okruž x Kpt. Jaroše / Západní / Plzeňská x Kpt. Jaroše / Závodní
MK 3-4673 680 5 261 22 5 963 most 1. Máje, okruž.x s ul. Vítězná/ Horova/Bezručova odb. k nádraží ČD
MK 3-4674 337 4 590 10 4 937 vyús. z I/6 začátek ul. Lidická
MK 3-4675 1 013 9 238 33 10 284 nám.Republiky, x s Chebský most x s I/20
MK 3-4676 784 9 577 28 10 389 okruž. x s ul. Západní mimoúr. x s I/6