Intenzity dopravy -

Podrobné hodnoty lze získat po kliknutí na číslo sčítacího úseku.